Consult en/of FamilieNetwerkBeraad

Als Jeugdzorghulpverlener en teamleider van twee crisisteams ben ik al jaren betrokken bij gezinnen waar er zorgen zijn om de veiligheid van kinderen. Vanuit de Signs of Safety benadering ben ik er in getraind om te kijken naar de zorgen die zijn voor de toekomst, veiligheidsdoelen op te stellen en middels schaalvragen zicht te krijgen wat er minimaal nodig is om de veiligheid van kinderen te kunnen waarborgen.

De vraag “hoe onveilig is het” en “wat is een juiste volgende stap”, zijn vragen waar ik dagelijks mee te maken heb. Middels een consult kan ik meedenken vanuit mijn ervaringen met soortgelijke casussen.

Ook een consult is maatwerk en kan op verschillende manieren ingezet worden. Ik kan een MDO (MultiDisciplinairOverleg) voorzitten of erbij aanschuiven om mee te denken. Maar ook bijv. als schaduw coach meedraaien en jou als jeugdhulpverlener coachen bij ingewikkelde casuïstiek behoort tot de mogelijkheden.

Tevens heb ik veel ervaring in het opzetten en voorzitten van FamilieNetwerkBeraden (FNB), en kunnen ook dit soort trajecten op consultbasis aangevraagd worden.