Woord en beeldverhaal maken

Hoe  maak ik een woord en beeldverhaal? (Words and pictures)
Eendaagse training / InCompany (max. 12 - 15 personen)

Een woord en beeldverhaal is een kort verhaal dat met ondersteuning van een hulpverlener samen met ouders gemaakt wordt om woorden en uitleg te geven aan een heftige gebeurtenis binnen het gezin. Je kunt dan denken aan mishandeling, misbruik, getuige zijn van huiselijk geweld, opname van een ouder binnen een GGZ instelling, overlijden of ernstige ziekte van een ouder, (tijdelijke) uithuisplaatsing of (complexe) echtscheiding.

Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat er met hen over deze gebeurtenis gesproken wordt, dat er uitleg gegeven wordt van wat er gebeurd is en dat zij ontschuldigd worden. Een woord en beeldverhaal geeft een kind de mogelijkheid om vragen te stellen, hun zorgen te delen en geeft de hulpverlener zicht op wat het kind nodig heeft om deze gebeurtenis te verwerken en/of een plek te geven.
Voor ouders is het, al dan niet gezamenlijk, maken van een woord en beeldverhaal vaak een proces op zich. Door het maken van een woord en beeldverhaal krijgt de gebeurtenis vaak een diepere betekenis en staan ouders op een andere manier stil bij wat er heeft plaats gevonden. Het is zowel voor kinderen als ouders een hulpmiddel om het gesprek over de gebeurtenis op gang te brengen. Een woord en beeldverhaal (Words & pictures) is een belangrijk onderdeel van de Signs of Safety benadering welke ontwikkeld is door Susie Essex.

Het woord en beeldverhaal bestaat uit een aantal tekeningen met tekst.
Waarbij vier vragen centraal staan:

  1. Wie maken zich zorgen over de kinderen?
  2. Waar maken zij zich zorgen over?
  3. Wat is er gebeurd?
  4. Wat gaan we er aan doen?

Tijdens de training krijg je uitleg over hoe je  met ouders hierover in gesprek gaat, wat de valkuilen zijn die je tegen kunt komen en ga je oefenen met eigen casuïstiek. Na deze trainingsdag kun je direct aan de slag met deze interventie.

Doelgroep: hulpverleners die in hun werk te maken hebben met ouders en kinderen.

Kosten in overleg.