Zorgen voor getraumatiseerde kinderen

Duur: twee dagen of in overleg verdeeld over 6 avonden of middagen ( In company).

Veel getraumatiseerde kinderen lopen vast binnen het gezin.  Hun gedrag leidt regelmatig tot problemen. Een hulpverlener kan met de juiste kennis over trauma een enorme bijdrage leveren aan herstel van de aangerichte schade, en (pleeg)ouders ondersteunen in het dagelijks leven. De training Zorgen voor getraumatiseerde kinderen  laat hulpverleners zien wat de invloed van trauma kan zijn op de ontwikkeling en het gedrag van kinderen. De training zorgt voor een beter begrip voor het kind en geeft handvatten om het kind optimaal te ondersteunen. Als hulpverlener leer je te kijken door een ‘traumabril’, waardoor je gedrag van kinderen vaak op een andere manier labelt en krijg je handvatten aangereikt om hier op een andere manier mee om te gaan. Waardoor het gevoel van veiligheid en veerkracht van kinderen vergroot worden, en de negatieve spiraal waarin kinderen en ouders in terecht gekomen zijn te doorbreken. Het gedrag dat kinderen laten zien is voor (pleeg)ouders vaak moeilijk te begrijpen en dit kan leiden tot gevoelens van machteloosheid en frustratie.

Thuis moet voor getraumatiseerde kinderen een plek zijn waar ze zich veilig voelen en waar ze vertrouwen in zichzelf en anderen ontwikkelen. (Pleeg)Ouders kunnen met deze trauma kennis in het leven van getraumatiseerde kinderen een groot verschil maken, terwijl ze daarnaast zelf minder snel uitgeput raken.

De training is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van trauma en chronische stress. Deze inzichten zijn op een overzichtelijke en concrete manier verwerkt in o.a. powerpointdia’s, casusbeschrijvingen en oefeningen.

Doelgroep.
De cursus wordt in company aangeboden aan hulpverleners die werken met gezinnen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Zoals Jeugdteams/ CJG’s, Jeugdbescherming en  Raad voor de Kinderbescherming.

Doelen van de opleiding.
Het vergroten van kennis van trauma en de effecten ervan, zodat:

  • Je als jeugdhulpverlener het gedrag van getraumatiseerde kinderen beter kunt herkennen;
  • Je als jeugdhulpverlener het gedrag van getraumatiseerde kinderen beter kunt begrijpen;
  • Je als jeugdhulpverlener een actievere rol kunt spelen bij het herstel van getraumatiseerde kinderen;
  • Je als jeugdhulpverlener de achtergrondkennis en de vaardigheden hebt om opvoeders op een begrijpelijke manier uit te leggen wat de effecten van chronisch trauma kunnen zijn op de ontwikkeling en het gedrag van kinderen. Ook kun je opvoeders naar hun (pleeg-) kind leren kijken door een ‘traumabril’.

Literatuur
De training is gebaseerd op het boek "Zorgen voor getraumatiseerde kinderen" geschreven door Leony Coppens en Carina van Kregten. Deelnemers dienen dit boek voorafgaand aan de cursus aan te schaffen. Het is niet noodzakelijk om het boek voor de start van de training te lezen.