Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

Duur: twee dagen of in overleg verdeeld over 6 avonden of middagen ( In company).

“Julius van 6 jaar is een beweeglijk jongentje dat veel moeite heeft met zich te kunnen concentreren. Hij houdt alles en iedereen in de gaten en ‘bemoeit’ zich overal mee. Tijdens vrije momenten komt hij geregeld in conflict met leeftijdsgenoten. De leerkracht houdt Julius de hele dag in het vizier en merkt dat het haar veel moeite kost om Julius er toe te zetten dat hij zijn opdrachten maakt. Julius zijn ouders zijn twee jaar geleden gescheiden. Julius ziet zijn vader om het weekend. Zijn moeder heeft met haar nieuwe partner net een kindje gekregen”.

“ Suus van 11 jaar is een stil en teruggetrokken meisje, met weinig tot geen sociale contacten met leeftijdsgenoten. Ze is erg behulpzaam naar de leerkracht toe en wordt regelmatig door klasgenoten gepest. Afgelopen jaar is er een gezinsvoogd benoemd voor Suus en blijkt dat Suus jarenlang verwaarloosd is geweest en veelvuldig getuige is geweest van huiselijk geweld tussen haar ouders “.

“Noah van 4 heeft een spraak- taal achterstand, en komt geregeld in conflict met andere klasgenootjes. Wanneer de leerkracht hierover in gesprek probeert te gaan met de ouders van Noah wuiven ouders de zorgen weg en laten de leerkracht weten dat zij vinden dat deze overbezorgd reageert. Op een dag verteld Noah aan een ander kind in de poppenhoek dat papa altijd aan haar kleine Noah zit en dat zij vaak papa zijn piemel moet vasthouden”.

Veel getraumatiseerde kinderen lopen vast in het onderwijs. Ze presteren onder hun kunnen. Hun gedrag leidt tot problemen. Een leerkracht kan met de juiste kennis over trauma een enorme bijdrage leveren aan herstel van de aangerichte schade.
De training Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen  laat leerkrachten zien wat de invloed van trauma kan zijn op de ontwikkeling en het gedrag van kinderen. De training zorgt voor een beter begrip voor het kind en geeft handvatten om het kind optimaal te ondersteunen.

Als leerkracht leer je te kijken door een ‘traumabril’, waardoor je gedrag van leerlingen vaak op een andere manier labelt en krijg je handvatten aangereikt om hier op een andere manier mee om te gaan. Waardoor het gevoel van veiligheid en veerkracht van leerlingen vergroot worden, en de negatieve spiraal waarin leerling en leerkracht in terecht gekomen zijn te doorbreken. Het gedrag dat leerlingen laten zien is voor leerkrachten vaak moeilijk te begrijpen en dit kan leiden tot gevoelens van machteloosheid en frustratie.

School kan voor getraumatiseerde kinderen een plek zijn waar ze zich veilig voelen en waar ze vertrouwen in zichzelf en anderen ontwikkelen. Leerkrachten kunnen met deze trauma kennis in het leven van getraumatiseerde kinderen een groot verschil maken, terwijl ze daarnaast zelf minder snel uitgeput raken.

De training is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van trauma en chronische stress. Deze inzichten zijn op een overzichtelijke en concrete manier verwerkt in o.a. powerpointdia’s, casusbeschrijvingen en oefeningen.

De training Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen wordt door twee trainers gegeven: één trainer met een onderwijsachtergrond ( Dorine Dokter) en één trainer met een hulpverleningsachtergrond ( Angelique van der Veen).

Doelgroep
De cursus wordt in company aangeboden, we adviseren het complete schoolteam te trainen, dus inclusief de directeur en de conciërge.

Doelen van de opleiding
Het vergroten van kennis van trauma en de effecten ervan, zodat:

  • leerkrachten het gedrag van getraumatiseerde kinderen beter herkennen
  • leerkrachten het gedrag van getraumatiseerde kinderen beter begrijpen;
  • leerkrachten beter met het gedrag van getraumatiseerde kinderen om kunnen gaan;
  • leerkrachten een actievere rol kunnen spelen bij het herstel van getraumatiseerde kinderen;
  • leerkrachten steun weten te zoeken en krijgen bij anderen en meer tevreden zijn over hun werk;
    kinderen zich veiliger voelen en meer toekomen aan leren.


Literatuur
De training is gebaseerd op het boek Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen geschreven door Leony Coppens, Marthe Schneijderberg en Carina van Kregten. Deelnemers dienen dit boek voorafgaand aan de cursus aan te schaffen. Het is niet noodzakelijk om het boek voor de start van de training te lezen.