Financieel

Mijn werkgebied bevindt zich voornamelijk in de kop van Noord-Holland van Alkmaar tot Texel.

In een aantal Gemeenten ben ik als Kindbehartiger ingekocht en financiert de Gemeente waar  je woont het Kindbehartigerstraject. Ook worden ouders regelmatig doorverwezen door een gezinsvoogd of een rechter. Zij kunnen middels het afgeven van een bepaling aan de Gemeente ervoor zorgdragen dat het Kindbehartigerstraject door de Gemeente gefinancierd wordt.

Indien je als ouder het traject zelf betaald wordt de rekening gesplitst en betaald iedere ouder de helft van de rekening.