Wat doet een Kindbehartiger?

Wat kan een Kindbehartiger betekenen voor kinderen en hun ouders in een scheidingssituatie?

Als Kindbehartiger ben ik er als belangenbehartiger voor ieder kind in een scheidingssituatie. En bied psychosociale ondersteuning. De stem van ieder kind verdient een plek binnen een scheidingssituatie. Als Kindbehartiger zorg ik er dan ook voor dat de beleving van ieder kind helder wordt, plaats deze samen met het kind in perspectief, doet aan observatie, geeft uitleg en vertaalt de stem van ieder kind naar ouders/verzorgers en indien nodig via een verslag met advies naar het juridisch speelveld.

Ik treed op in het vrijwillig kader door middel van een traject van ondersteuning, als ook aan de voorkant van een juridische procedure om de positie van kinderen een plek te geven en rondom de nazorg.
Als Kindbehartiger werk ik waar nodig samen met instanties en professionals.

De Kindbehartiger heeft als doel om kinderen met een vertrouwd en veilig gevoel verder te laten gaan na de scheiding.

Als Kindbehartiger bied ik:

 • Een luisterend oor voor ieder kind;
 • Uitleg aan kinderen over de situatie en een vertaalslag van hun stem;
 • Inzicht in de (gezins)positie, ontwikkeling, beleving en wensen van kinderen;
 • Inzicht en tools over de manier van communiceren aan ouders en het effect hiervan op kinderen;
 • Aandacht voor de beleving van ouders, emoties die bij een scheiding komen kijken en hoe hiermee om te gaan;
 • Een handreiking voor de nieuwe gezinssituatie na de scheiding zodat de regie kan worden behouden voor de toekomst;
 • Tools over praktische zaken en de verdeling van de dagelijkse zorg en opvoeding van de  kinderen na een scheiding;
 • Waar nodig verbinding met andere (sociale) professionals, instanties en het juridisch speelveld; 
 • Deskundigheid en transparantie.

Kinderen kunnen ook jaren later de nodige impact voelen van een eerdere scheidingssituatie en dit op externe wijze uiten of intern voelen. Denk aan verminderde schoolresultaten, opgekropte gevoelens, gedragsproblemen of zich afkeren van ouders of een van de ouders. Ook dan kan een Kindbehartiger ondersteunen. Voor hele jonge kinderen kan de Kindbehartiger optreden als het 'verlengstuk' van de stem van het kind. Dit zodat ieder kind zijn of haar positie geborgd ziet richting de toekomst en er niet over de hoofden van kinderen heen wordt besloten.

De manier waarop kinderen na de scheidingssituatie van hun ouders mogen en kunnen blijven houden is belangrijk.

Ik kan ook ingezet worden bij duo-ouderschap en voor samengestelde gezinnen.

De Kindbehartiger kan ingezet worden via:

 • Ouders en kinderen
 • School
 • Centra voor Jeugd en Gezin
 • Huisartsen
 • Therapeuten
 • Mediators
 • Advocaten
 • Vanuit de rechtbank
 • Jeugdbescherming en de Raad voor de Kinderbescherming

De Kindbehartiger is opgenomen in de wegwijzer kind en scheiding van het Nederlands Jeugdinstituut.

Sta je als ouder(s) op het punt om een juridische procedure op te starten? Overweeg dan ook om advies in te winnen bij een Kindbehartiger. Binnen enkele sessies kunnen al belangrijke inzichten worden geboden.